Tancar
 • FIRA DE BARCELONA i les seves empreses participades ALIMENTARIA EXHIBITIONS SLU i FIRA BARCELONA INTERNATIONAL EXHIBITION AND SERVICES S.L. (d’ara endavant totes elles compreses sota la denominació “FIRA DE BARCELONA”) són conscients de la importància que suposa per als nostres clients obtenir informació clara i transparent sobre l’ús que fem de la informació que ens proporcionen.

  La relació amb els nostres clients es basa en l’honestedat, el rigor i la transparència per a construir relacions sòlides i de confiança mútua. Mitjançant la present Política de Privacitat (publicada en totes les nostres pàgines web) els detallem com tractem les seves dades personals quan es relacionen amb nosaltres. En visitar les nostres webs, vostè accepta i consent la present Política de Privacitat.

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  Identitat Fira Internacional de Barcelona amb CIF Q-0873006-A i les seves participades Alimentaria Exhibitions SLU amb CIF B-62704457 i Fira Barcelona International Exhibitions and Services SL amb CIF B-66507088
  Direcció postal Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona
  Telèfon 932 332 000
  E-mail datos@firabarcelona.com / datos.alimentaria@alimentaria.com
  DPO dpo@firabarcelona.com

  2. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

  a) Enviar informació relacionada directament amb la seva participació en el saló on estigui acreditat.

  b) Enviar informació promocional i/o publicitària dels nostres salons i de les activitats que duem a terme fins i tot per mitjans electrònics.

  c) Facilitar ajuda i resoldre les seves consultes a través dels formularis inclosos a les websites dels salons, per la qual cosa contactarem amb vostè a través del telèfon i/o mail que ens ha proporcionat.

  d) Registrar el seu correu per a rebre la newsletter que periòdicament lliurem als nostres clients, només en el cas que l’hagi sol·licitat expressament.

  e) Gestió, en el seu cas, de la nostra relació contractual, inclosa la tramitació de la sol·licitud de participació i contracte de participació corresponent, gestió de les factures i pagaments, seguiment de pagaments en cas que aquests no s’hagin fet efectius en la data acordada, fidelització com a client i realització d’enquestes de qualitat del servei.

  f) Amb la finalitat de poder oferir-li productes i/o serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari elaborarem un perfil comercial de client sobre la base de la informació facilitada. No es prendran en cap cas decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

  g) Manteniment de llistes de no enviaments comercials en cas que ens hagi comunicat que no vol rebre informació promocional/publicitària per via electrònica.

  h) Manteniment de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas que hagi exercitat el seu dret a la cancel·lació de les seves dades. Aquestes dades es mantindran bloquejades i amb accés restringit durant el termini legal mínim establert.

  i) Permetre el funcionament de les nostres websites, a través de cookies tècniques i funcionals tal com es detalla a la nostra política de cookies www.firabarcelona.com/cookies

  3. Quan temps conservarem les seves dades?

  Les seves dades es conservaran:

  1. Durant el mínim temps legal possible (Ex: en cas de facturacions de serveis).
  2. En el cas de que no mantingui cap relació comercial/mercantil amb FIRA DE BARCELONA, es a dir:
   • a) si no ha assistit a cap dels nostres salons durant 3 edicions consecutives per a salons anuals i
   • b) si no ha assistit a cap dels nostres salons durant 2 edicions consecutives per a salons bianuals i triennals.
  3. En cas de sol·licituds d’informació o consulta: mentre siguin necessàries per donar resposta a la mateixa.
  4. Pels subscriptors de newsletters, als 3 (tres) mesos de causar baixa, s’esborraran parcialment les dades del correu (dissociació), per controls estadístics.

  4. Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

  Depenent del tipus de relació comercial i/o de vinculació amb nosaltres, la base legal per tractament de les seves dades personals pot ser:

  • El seu consentiment, donat en el moment de facilitar voluntàriament les seves dades en els nostres formularis i acceptar el tractament de les seves dades a la casella corresponent (Ex: Enviament de publicitat dels nostres salons)
  • Tanmateix podem tractar les seves dades en base a la relació contractual existent entre les parts com a conseqüència de la seva participació en un esdeveniment organitzat per FIRA DE BARCELONA (Ex: Formalització del contracte de participació)
  • L’interès legítim ens servirà com a base legal pel tractament de les seves dades en la navegació als llocs web (Ex: Navegació a les nostres pàgines web )
  • Obligació legal, inclosa al Reglament Europeo de Protecció de Dades i a la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic LSSI (Ex: bloqueig de les seves dades i llistat de no enviaments comercials)

  5. A qui comunicarem les seves dades?

  a) Les dades dels formularis sobre consultes no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament a FIRA DE BARCELONA.

  b) Quan FIRA DE BARCELONA li presti un servei a través d’una tercera empresa proveïdora les seves dades es comunicaran a aquesta empresa, amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre el Responsable del Tractament (FIRA DE BARCELONA) i l’ Encarregat del Tractament (empresa proveïdora)

  c) Pels subscriptors de la newsletter no es cediran les dades, les tractarà una tercera empresa que és qui fa la gestió de la newsletter, amb la qual s’ha signat el degut contracte de prestació de serveis com a Encarregat del Tractament.

  En cas de transferència de les seves dades a tercers països, vetllem per donar la màxima privacitat i seguretat a les dades dels nostres clients. En aquest sentit la majoria dels nostres proveïdors i col·laboradors es troben dintre del EEE (Espai Econòmic Europeu). En cas de que algun d’ells estigui situat fora d’aquesta àrea, si es tracta d’ EEUU haurà d’estar acollit al Privacy Shield o be en un país amb un nivell adequat de protecció d’acord amb els criteris de la Comissió Europea. En cas d’altres països que no tinguin lleis tan estrictes com la legislació europea, apliquem clàusules contractuals tipus d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea de 5 de Febrer de 2010.

  Fira de Barcelona garanteix que sota cap circumstància ven, ofereix i/o comercialitza amb les dades dels seus clients.

  6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Qualsevol persona té dret a obtenir informació clara i comprensible sobre si a FIRA DE BARCELONA s’estan tractant les seves dades personals.

  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la seva rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser lliurades així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de forma que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

  Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.

  L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb domicili a Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona, Departament CRM Serveis de Marketing o per correu electrònic, a l’adreça datos@firabarcelona.com o datos.alimentaria@alimentaria.com, amb la mateixa documentació que per correu postal.

  7. Contacte

  Per a qualsevol consulta sobre el tractament de les seves dades pot posar-se en contacte amb la nostra DPO a dpo@firabarcelona.com

  Tanmateix vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades dels tractament de les seves dades de caràcter personal davant de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es)